Tento projekt je podporovaný Európskou komisiou v rámci programu Erasmus+  v sektore školského vzdelávania. Obsah v tomto dokumente odráža názory autora a Európska komisia a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu za tieto názory nenesú zodpovednosť.

EDU WASTE

Projekt financovaný cez Erasmus+

Projekt financovaný cez Erasmus+

2023-1-SK01-KA220-SCH-000157503

Implementácia metodiky vzdelávania v sektore textilných odpadov do vzdelávacieho procesu škôl na podporu boja proti klimatickým zmenám

Cieľom projektu je vybudovať partnerstvo medzi organizáciami zaoberajúcimi sa životným prostredím a efektívnym zlepšením aktivít v boji proti klimatickej zmene, ktoré budú zamerané na problematiku textilného odpadu ako jeden z faktorov zhoršovania životného prostredia. Cieľ spočíva v poukázaní rýchlej módy ako negatívneho prvku, ktorý svojou aktivitou zhoršuje životné prostredie a prispieva klimatickej zmene. Cieľom projektu je oslovenie čo najširšej cieľovej skupiny, v tomto konkrétnom projekte je to skupina žiakov na úrovni materských, základných a stredných škôl a edukácie so zameraním na triedenie textilného odpadu. Textilný odpad je v súčasnosti nedostatočne propagovaný v rámci zelených projektov i zelených škôl. Vytvorením kvalitného vzdelávacieho procesu, prednáškových cyklov, môžeme osloviť veľmi širokú skupinu žiakov, kde v rámci cielene vedených edukačných krokov môžeme dosiahnuť zmeny v ich postoji k tomuto typu odpadu a to hlavne návykmi pri nakupovaní, vnímaním fast fashion ako najväčšieho producenta textilného odpadu a tiež dopadov na životné prostredie. Hlavný cieľ bude spočívať vo vybudovaní návykov k triedeniu textilného odpadu a predchádzanie jeho nadbytočnej tvorbe v školskom veku, na úrovni materských, základných a stredných škôl. Zapojením zahraničného partnera a partnera zo Slovenska dôjde k spolu vytvoreniu významnej edukačnej pomôcky v podobe dokumentárneho filmu, k implementácii hlavnej myšlienky projektu aj cieľovej skupine v zahraničí, kde táto výchova pokrivkáva za inými vzdelávacími aktivitami separovania triedeného odpadu. Hlavný cieľ efektívne nadväzuje na stanovenú prioritu projektu životné prostredie a boj proti zmene klímy.

NAZRIEME SPOLU DO PRIEBEHU PROJEKTU

PRIEBEH PROJEKTU

NÁZOV
DÁTUM
ČLÁNOK
FOTOALBUM
Začiatok projektu
09/2023
-
-
Začiatok natáčania filmu "Šaty" na Slovensku
10/2023
-
1. stretnutie partnerov projektu v Lukáčovciach /Slovensko/
10/2023
Edukačné prednášky na školách a školenie pedagogických pracovníkov k metodike vstupu veľkého projektu
10/2023
-
Máme za sebou prvý swap a pokračujeme v ďalších mestách
10/2023
-
Začiatok natáčania filmu "Šaty" v Česku
11/2023
-
Predstavujeme trailer k filmu Šaty
11/2023
-
2. stretnutie partnerov projektu v Prahe /Česko/
12/2023
Začiatok natáčania filmu "Šaty" v Bulharsku
12/2023
-
Príprava letákov a prospektov pre školy a organizácie
01/2024
-
Spustenie registrácie na internetovej stránke
02/2024
-
Natáčanie u prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá prijala pozvanie do filmu
04/2024
-
Online stretnutie partnerov projektu
04/2024
-
-
Posledná klapka! Nahrávanie k filmu bolo ukončené
05/2024
-
Prebieha zostrih záberov do pripravovaného filmu "Šaty"
05/2024
-
-
3. stretnutie partnerov projektu vo Varne /Bulharsko/
07/2024
-

PARTNERI PROJEKTU

PREDSTAVUJEME VÁM NAŠICH PARTNEROV

E10290396 – EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Slovenská republika, OID E10290396, koordinátor

E10314286 – Obec Lukáčovce, Slovenská republika, partnerská organizácia

E10290401 – POTEX s.r.o., Česká republika, OID E10290401, partnerská organizácia

E10328745 – Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Slovenská republika, partnerská organizácia

E10331220 – Eurotex Ltd, Bulharská republika, partnerská organizácia 

Slovenská republika

Slovenská republika

Zakladateľ projektu
Česká republika

Česká republika

Partner v projekte
Bulharská republika

Bulharská republika

Partner v projekte
A NA KONIEC PÁR ZAUJÍMAVOSTÍ

ZAUJÍMAVOSTI

Na jedny rifle pretečie 8000 litrov vody a na jedno tričko 2500 litrov. Je teda na mieste zamyslenie – koľko riflí a tričiek máte v skrini? A koľko vody približne pretieklo len na výrobu vášho oblečenia? A to ste len vy. Jeden človek z viac ako 7 miliárd.

Ročne sa v EÚ vyhodí 5,8 miliónov ton oblečenia! Z tohto obrovského množstva sa zrecykluje len zlomok a zvyšok mieri na skládku. Pri čísle 5,8 miliónov ton sa veľmi jasne vynára dôvod, prečo je potrebné oblečenie recyklovať.

Tento projekt je podporovaný Európskou komisiou v rámci programu Erasmus+  v sektore školského vzdelávania. Obsah v tomto dokumente odráža názory autora a Európska komisia a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu za tieto názory nenesú zodpovednosť.

© 2023 

PARTNERI PROJEKTU

E10290396 – EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Slovenská republika, OID E10290396, koordinátor

E10314286 – Obec Lukáčovce, Slovenská republika, partnerská organizácia

E10290401 – POTEX s.r.o., Česká republika, OID E10290401, partnerská organizácia

E10328745 – Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Slovenská republika, partnerská organizácia

E10331220 – Eurotex Ltd, Bulharská republika, partnerská organizácia