Tento projekt je podporován Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+ v oblasti školního vzdělávání. Obsah tohoto dokumentu odráží názory autora a Evropská komise ani Slovenská akademická asociace pro mezinárodní spolupráci za ně nenesou odpovědnost.

EDU WASTE

Projekt financovaný z programu Erasmus+

Projekt financovaný z programu Erasmus+

2023-1-SK01-KA220-SCH-000157503

Zavedení metodiky vzdělávání v oblasti textilního odpadu do vzdělávacího procesu škol na podporu boje proti změně klimatu

Cílem projektu je navázat partnerství mezi organizacemi, které se zabývají životním prostředím a účinným zlepšením činností v boji proti změně klimatu, se zaměřením na problematiku textilního odpadu jako jednoho z faktorů zhoršování životního prostředí. Cílem je upozornit na rychlou módu jako na negativní prvek, který svou činností zhoršuje životní prostředí a přispívá ke změně klimatu. Cílem projektu je oslovit co nejširší cílovou skupinu, v tomto konkrétním projektu se jedná o skupinu žáků na úrovni mateřských, základních a středních škol a školství se zaměřením na třídění textilního odpadu. Textilní odpad je v současné době v rámci zelených projektů a zelených škol nedostatečně propagován. Vytvořením kvalitního vzdělávacího procesu, přednáškových cyklů, můžeme oslovit velmi širokou skupinu žáků, kde v rámci cílených vzdělávacích akcí můžeme dosáhnout změny jejich postojů k tomuto druhu odpadu, zejména jejich nákupních zvyklostí, vnímání fast fashion jako největšího producenta textilního odpadu a také dopadu na životní prostředí. Hlavním cílem bude vybudovat návyky třídění textilního odpadu a předcházení nadměrné produkci textilního odpadu ve školním věku, a to na úrovni mateřských, základních a středních škol. Zapojením zahraničního partnera a slovenského partnera dojde ke spoluvytvoření důležitého vzdělávacího nástroje v podobě dokumentárního filmu, k implementaci hlavní myšlenky projektu i do cílové skupiny v zahraničí, kde tato osvěta zaostává za ostatními vzdělávacími aktivitami tříděného odpadu. Hlavní cíl je účinně propojen s deklarovanou prioritou projektu, kterou je životní prostředí a boj proti klimatickým změnám.

SPOLEČNĚ NAHLÉDNEME DO PRŮBĚHU PROJEKTU

PRŮBĚH PROJEKTU

TITUL
DATUM
ČLÁNEK
FOTOALBUM
Zahájení projektu
09/2023
-
-
Začátek natáčení filmu "Šaty" na Slovensku
10/2023
-
1. setkání partnerů projektu v Lukáčovcích /Slovensko/
10/2023
Vzdělávací přednášky na školách a školení pedagogických pracovníků o metodice zadávání velkého projektu.
10/2023
-
První výměnu jsme dokončili a pokračujeme v dalších městech.
10/2023
-
Začátek natáčení filmu "Šaty" v České republice
11/2023
-
Představujeme trailer k filmu Šaty
11/2023
-
2. setkání partnerů projektu v Praze /Česká republika/
12/2023
Začátek natáčení filmu "Šaty" v Bulharsku
12/2023
-
Příprava letáků a brožur pro školy a organizace
01/2024
-
Zahájení registrace na webových stránkách
02/2024
-
Natáčení s prezidentkou Slovenské republiky Zuzanou Čaputovou, která přijala pozvání do filmu.
04/2024
-
Online setkání partnerů projektu
04/2024
-
-
Poslední klapka! Nahrávání filmu bylo dokončeno
05/2024
-
Střih záběrů pro připravovaný film "Dress" je v plném proudu
05/2024
-
-

PARTNEŘI PROJEKTU

PŘEDSTAVENÍ NAŠICH PARTNERŮ

E10290396 - EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Slovenská republika, OID E10290396, koordinátor

E10314286 - Obec Lukáčovce, Slovenská republika, partnerská organizace

E10290401 - POTEX s.r.o., Česká republika, OID E10290401, partnerská organizace

E10328745 - Nezisková organizace RECYKLOHRY, Slovenská republika, partnerská organizace

E10331220 - Eurotex Ltd, Bulharská republika, partnerská organizace 

Slovenská republika

Slovenská republika

Zakladatel projektu
Česká republika

Česká republika

Partner v projektu
Bulharská republika

Bulharská republika

Partner v projektu
A NA ZÁVĚR NĚKOLIK ZAJÍMAVOSTÍ

ZAJÍMAVOSTI

Jeden pár džínů pojme 8000 litrů vody a jedno tričko 2500 litrů. Stojí tedy za to se zamyslet - kolik džínů a triček máte ve skříni? A kolik vody přibližně proteče jen na výrobu vašeho oblečení? A to jste jen vy. Jeden člověk z více než 7 miliard.

V EU se ročně vyhodí 5,8 milionu tun oblečení! Z tohoto obrovského množství se recykluje jen zlomek a zbytek končí na skládkách. Když se jedná o 5,8 milionu tun, je jasné, proč je třeba oblečení recyklovat.

Tento projekt je podporován Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+ v oblasti školního vzdělávání. Obsah tohoto dokumentu odráží názory autora a Evropská komise ani Slovenská akademická asociace pro mezinárodní spolupráci za ně nenesou odpovědnost.

© 2023 

MENU

PARTNEŘI PROJEKTU

E10290396 - EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Slovenská republika, OID E10290396, koordinátor

E10314286 - Obec Lukáčovce, Slovenská republika, partnerská organizace

E10290401 - POTEX s.r.o., Česká republika, OID E10290401, partnerská organizace

E10328745 - Nezisková organizace RECYKLOHRY, Slovenská republika, partnerská organizace

E10331220 - Eurotex Ltd, Bulharská republika, partnerská organizace