EDU WASTE

Projekt financovaný cez Erasmus+

Projekt financovaný cez Erasmus+

Projekt financovaný cez Erasmus+

FOTO: MÁRIO ZÁHORSKÝ

Stretnutie partnerov projektu sa uskutoční 12. októbra 2023 v Lukáčovciach pri Nitre, kde sa spoločne stretneme po prvykrát. Privítame partnerov zo Slovenskej republiky a Českej republiky, online cez platformu Microsoft Teams sa pripoja partneri z Bulharskej republiky.

 

Prezentácia k 1. stretnutiu partnerov projektu

Súbor: PowerPoint | Veľkosť: 886Kb

Tento projekt je podporovaný Európskou komisiou v rámci programu Erasmus+  v sektore školského vzdelávania. Obsah v tomto dokumente odráža názory autora a Európska komisia a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu za tieto názory nenesú zodpovednosť.

© 2023 

PARTNERI PROJEKTU

E10290396 – EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Slovenská republika, OID E10290396, koordinátor

E10314286 – Obec Lukáčovce, Slovenská republika, partnerská organizácia

E10290401 – POTEX s.r.o., Česká republika, OID E10290401, partnerská organizácia

E10328745 – Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Slovenská republika, partnerská organizácia

E10331220 – Eurotex Ltd, Bulharská republika, partnerská organizácia