EDU WASTE

Projekt financovaný cez Erasmus+

Projekt financovaný cez Erasmus+

Projekt financovaný cez Erasmus+

FOTO: Givaga od autora Getty Images Pro

V poradí 2. stretnutie partnerov projektu sa uskutoční 01. decembra 2023 v Českej republike, kde pôsobí naš partner POTEX S.R.O. a to v historicom meste Praha. Privítame partnerov zo Slovenskej republiky a online cez platformu Microsoft Teams sa pripoja partneri z Bulharskej republiky.

Program:

1.12. 2023 Setkání partnerů Eduwaste

 9:30 – 10:00 Prezence Potex

10:00 – 11:00 Prohlídka provozu POTEX.

11:00 – 11:30 Coffee break

11:30 – 12:00 Systém sběru a zpracování darovaného textilu v ČR, úskalí, připravované zákony

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:00 Informace o průběhu natáčení na Slovensku a v Praze, ukázka natočeného materiálu.

14:00 – 14:30 Projednání produkčních úkolů natáčení v Bulharsku.

14:30 – 15:00 Revize činností jednotlivých partnerů, revize dokumentů na Eduwaste

15:00 – 15:30 Revize čerpání budgetu jednotlivých partnerů.

15:30 – 16:00 Q&A

 

2.12.2023

9:30 – 11:00 Prezence EDUWASTEonline

11:00 – 11:30 Coffee break

11:30 – 12:00 Diskuse k EDUWASTEonline

12:00 – 13:00 Oběd

14:00 – 16:00 Odborná exkurzia Prahou

Tento projekt je podporovaný Európskou komisiou v rámci programu Erasmus+  v sektore školského vzdelávania. Obsah v tomto dokumente odráža názory autora a Európska komisia a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu za tieto názory nenesú zodpovednosť.

© 2023 

PARTNERI PROJEKTU

E10290396 – EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Slovenská republika, OID E10290396, koordinátor

E10314286 – Obec Lukáčovce, Slovenská republika, partnerská organizácia

E10290401 – POTEX s.r.o., Česká republika, OID E10290401, partnerská organizácia

E10328745 – Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Slovenská republika, partnerská organizácia

E10331220 – Eurotex Ltd, Bulharská republika, partnerská organizácia