EDU WASTE

Projekt financovaný cez Erasmus+

Projekt financovaný cez Erasmus+

Projekt financovaný cez Erasmus+

Posledná klapka! Nahrávanie k filmu bolo ukončené.

FERO_JOKE_1.30.1
FERO_JOKE_1.30.2_1.36.1
FERO_JOKE_greenman
FERO_JOKE_rifle_02_2.5.1
LANDL__rifle
OLO_rifle_utek_2_2.6.1
rifle_utek_OLO_greenman
IMG_5515
IMG_5521
IMG_5524
IMG_5526
IMG_5527

Tento projekt je podporovaný Európskou komisiou v rámci programu Erasmus+  v sektore školského vzdelávania. Obsah v tomto dokumente odráža názory autora a Európska komisia a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu za tieto názory nenesú zodpovednosť.

© 2023 

PARTNERI PROJEKTU

E10290396 – EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Slovenská republika, OID E10290396, koordinátor

E10314286 – Obec Lukáčovce, Slovenská republika, partnerská organizácia

E10290401 – POTEX s.r.o., Česká republika, OID E10290401, partnerská organizácia

E10328745 – Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Slovenská republika, partnerská organizácia

E10331220 – Eurotex Ltd, Bulharská republika, partnerská organizácia