EDU WASTE

Projekt financovaný cez Erasmus+

Projekt financovaný cez Erasmus+

Projekt financovaný cez Erasmus+

Oficiálne sme 9. novembra 2023 v Prahe odštartovali natáčanie filmu Šaty. Spoločne sme sa stretli v Nízkoprahovém denním centru NADĚJE, kde natáčanie prebiehalo do 14. novembra 2023. 

WhatsApp Image 2023-11-10 at 12.08.07 (1)
WhatsApp Image 2023-11-10 at 12.08.07
d79ba1bd-b78f-474c-8928-502dbb1db6af
d302eef5-3db8-4817-a226-8fe5bdec7304
c8f2a9f4-e4e9-4d5d-84e6-3ab65b6de91f
44355d53-1ae8-46fe-84ba-a46f29c6a675
520cbeba-cdd6-43f1-a9b7-6ebd0b824de7
070e3752-d7bd-48ed-b112-e8bae53f4a8e

Tento projekt je podporovaný Európskou komisiou v rámci programu Erasmus+  v sektore školského vzdelávania. Obsah v tomto dokumente odráža názory autora a Európska komisia a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu za tieto názory nenesú zodpovednosť.

© 2023 

PARTNERI PROJEKTU

E10290396 – EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Slovenská republika, OID E10290396, koordinátor

E10314286 – Obec Lukáčovce, Slovenská republika, partnerská organizácia

E10290401 – POTEX s.r.o., Česká republika, OID E10290401, partnerská organizácia

E10328745 – Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Slovenská republika, partnerská organizácia

E10331220 – Eurotex Ltd, Bulharská republika, partnerská organizácia