Този проект се подкрепя от Европейската комисия в рамките на програмата "Еразъм+" в сектора на училищното образование. Съдържанието на този документ отразява възгледите на автора и Европейската комисия не носи отговорност за тях.

EDU WASTE

Проект, финансиран по програма Еразъм+

Проект, финансиран по програма Еразъм+

2023-1-SK01-KA220-SCH-000157503

Прилагане на образователната методология за сектора на текстилните отпадъци в учебния процес в училищата в подкрепа на борбата с изменението на климата

Проектът цели да се изгради партньорство между организации, занимаващи се с опазване на околната среда, като се акцентира върху проблема с текстилните отпадъци като един от факторите за замърсяване на природата. Стремежът е да се подчертае, че бързата мода е неблагоприятен фактор, който чрез своята дейност влошава състоянието на околната среда и допринася за изменението на климата. Задачата на проекта е да достигне до възможно най-широка целева група, която включва ученици на ниво предучилищна възраст, начални и средни училища и образование с акцент върху разделното събиране на ненужния текстил. Понастоящем темата с текстилните отпадъци не е достатъчно засегната в рамките на зелените проекти и екологичните обучения. Чрез създаването на качествен образователен процес и лекционни курсове, можем да достигнем до много широка група ученици, като чрез конкретни учебни стъпки можем да постигнем промени в отношението им към този вид отпадъци, особено към навиците за пазаруване, отношението към бързата мода като към най-големия източник на текстилни отпадъци, както и към въздействието им върху околната среда. Основната цел ще бъде да се изградят навици за разделно събиране на текстилни отпадъци и предотвратяване на генерирането им. Участието на чуждестранни партньори ще доведе до съвместното създаване на важно образователно пособие под формата на документален филм, за да се реализира основната идея на проекта и сред целевата група в чужбина. Основната цел е ефективно свързана със заявения приоритет на проекта - околната среда и борбата с изменението на климата.

ЗАЕДНО РАЗГЛЕЖДАМЕ НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТА

НАПРЕДЪК НА ПРОЕКТА

ЗАГЛАВИЕ
ДАТА
СТАТИЯ
ФОТОАЛБУМ
Начало на проекта
09/2023
-
-
Начало на снимките на филма "Dress/Рокля" в Словакия
10/2023
-
Първа среща на партньорите по проекта в Лукачовце /Словакия/
10/2023
Образователни лекции в училищата и обучение на преподаватели по методология за участие в проекта
10/2023
-
Завършихме първата размяна и продължаваме в други градове
10/2023
-
Начало на снимките на филма "Dress/Рокля" в Чехия
11/2023
-
Представяне на трейлъра на филма "Dress/Рокля"
11/2023
-
Втора среща на партньорите по проекта в Прага /Чешка република/
12/2023
Начало на снимките на филма "Dress/Рокля" в България
12/2023
-
Изготвяне на листовки и брошури за училища и организации
01/2024
-
Започнете регистрация в уебсайта
02/2024
-
Снимки с президента на Словашката република Zuzany Čaputovej, която прие поканата за участие във филма
04/2024
-
Онлайн среща на партньорите по проекта
04/2024
-
-
Последна клапа! Заснемането на филма е завършено
05/2024
-
Монтажът на кадрите за предстоящия филм "Dress/Рокля" е в ход
05/2024
-
-

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

E10290396 - EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Словашка република, OID E10290396, координатор

E10314286 - Община Лукачовце, Словашка република, партньорска организация

E10290401 - POTEX s.r.o., Чешка република, OID E10290401, партньорска организация

E10328745 - Организация с нестопанска цел RECYKLOHRY, Словашка република, партньорска организация

E10331220 - Евротекс ЕООД (Част от TexCycle Group), Република България, партньорска организация 

Словашка република

Словашка република

Координатор на проекта
Чешка република

Чешка република

Партньор в проекта
Република България

Република България

Партньор в проекта
И НАКРАЯ НЯКОЛКО ИНТЕРЕСНИ ФАКТА

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ

В производството на един чифт дънки се влагат 8000 литра вода, а за една тениска - 2500 литра. Затова си струва да се замислите - колко дънки и тениски имате в гардероба си? И приблизително колко вода се използва само за направата на дрехите ви? И това сте само вие. Един човек от над 7 милиарда.

Всяка година в ЕС се изхвърлят 5,8 милиона тона дрехи! От това огромно количество само малка част се рециклира, а останалото се изхвърля на сметището. При цифрата от 5,8 милиона тона причината, поради която дрехите трябва да се рециклират, става много ясна.

Този проект се подкрепя от Европейската комисия в рамките на програмата "Еразъм+" в сектора на училищното образование. Съдържанието на този документ отразява възгледите на автора и Европейската комисия не носи отговорност за тях.

© 2023 

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

E10290396 - EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Словашка република, OID E10290396, координатор

E10314286 - Община Лукачовце, Словашка република, партньорска организация

E10290401 - POTEX s.r.o., Чешка република, OID E10290401, партньорска организация

E10328745 - Организация с нестопанска цел RECYKLOHRY, Словашка република, партньорска организация

E10331220 - Евротекс ЕООД (Част от TexCycle Group), Република България, партньорска организация