EDU WASTE

Проект, финансиран по програма Еразъм+

Проект, финансиран по програма Еразъм+

Проект, финансиран по програма Еразъм+

Снимка: Givaga от Getty Images Pro

Втората среща на партньорите по проекта ще се проведе на 01 декември 2023 г. в Чешката република, където работи нашият партньор POTEX S.R.O., в историческия град Прага. 

Програма:

1.12. 2023 г. Среща на партньорите на Eduwaste

 9:30 - 10:00 Представяне на Potex

10:00 - 11:00 Запознаване с дейността на POTEX.

11:00 - 11:30 Кафе пауза

11:30 - 12:00 Системата за събиране и обработка на дарения текстил в Чешката република, подводни камъни, предстоящи закони

12:00 - 13:00 Обяд

13:00 - 14:00 Информация за процеса на заснемане в Словакия и Прага, демонстрация на заснетия материал.

14:00 - 14:30 Обсъждане на производствените задачи при снимане на филми в България.

14:30 - 15:00 Преглед на дейностите на отделните партньори, преглед на документите на Eduwast

15:00 - 15:30 Преглед на изпълнението на бюджета на отделните партньори.

15:30 - 16:00 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

2.12.2023

9:30 - 11:00 EDUWASTEonline презентация

11:00 - 11:30 Кафе пауза

11:30 - 12:00 EDUWASTEonline дискусия

12:00 - 13:00 Обяд

14:00 - 16:00 Работна екскурзия из Прага

Този проект се подкрепя от Европейската комисия в рамките на програмата "Еразъм+" в сектора на училищното образование. Съдържанието на този документ отразява възгледите на автора и Европейската комисия не носи отговорност за тях.

© 2023 

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

E10290396 - EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Словашка република, OID E10290396, координатор

E10314286 - Община Лукачовце, Словашка република, партньорска организация

E10290401 - POTEX s.r.o., Чешка република, OID E10290401, партньорска организация

E10328745 - Организация с нестопанска цел RECYKLOHRY, Словашка република, партньорска организация

E10331220 - Евротекс ЕООД (Част от TexCycle Group), Република България, партньорска организация