EDU WASTE

Projekt financovaný z programu Erasmus+

Projekt financovaný z programu Erasmus+

Projekt financovaný z programu Erasmus+

FOTO: Givaga by Getty Images Pro

Druhé setkání partnerů projektu se uskuteční 1. prosince 2023 v České republice, kde působí náš partner POTEX S.R.O., v historickém městě Praha. Přivítáme partnery ze Slovenské republiky a online prostřednictvím platformy Microsoft Teams se k nám připojí partneři z Bulharské republiky.

Program:

1.12. 2023 Setkání partnerů Eduwaste

 9:30 - 10:00 Prezentace společnosti Potex

10:00 - 11:00 Prohlídka provozů POTEX.

11:00 - 11:30 Přestávka na kávu

11:30 - 12:00 Systém sběru a zpracování darovaného textilu v ČR, úskalí, připravované zákony

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 - 14:00 Informace o procesu natáčení na Slovensku a v Praze, ukázka natočeného materiálu.

14:00 - 14:30 Diskuse o produkčních úkolech při natáčení v Bulharsku.

14:30 - 15:00 Přehled aktivit jednotlivých partnerů, přehled dokumentů o Eduwastu

15:00 - 15:30 Kontrola plnění rozpočtu jednotlivých partnerů.

15:30 - 16:00 OTÁZKY A ODPOVĚDI

 

2.12.2023

9:30 - 11:00 Prezentace EDUWASTEonline

11:00 - 11:30 Přestávka na kávu

11:30 - 12:00 Diskuse EDUWASTEonline

12:00 - 13:00 Oběd

14:00 - 16:00 Odborná exkurze Prahou

Tento projekt je podporován Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+ v oblasti školního vzdělávání. Obsah tohoto dokumentu odráží názory autora a Evropská komise ani Slovenská akademická asociace pro mezinárodní spolupráci za ně nenesou odpovědnost.

© 2023 

MENU

PARTNEŘI PROJEKTU

E10290396 - EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Slovenská republika, OID E10290396, koordinátor

E10314286 - Obec Lukáčovce, Slovenská republika, partnerská organizace

E10290401 - POTEX s.r.o., Česká republika, OID E10290401, partnerská organizace

E10328745 - Nezisková organizace RECYKLOHRY, Slovenská republika, partnerská organizace

E10331220 - Eurotex Ltd, Bulharská republika, partnerská organizace