EDU WASTE

Проект, финансиран по програма Еразъм+

Проект, финансиран по програма Еразъм+

Проект, финансиран по програма Еразъм+

Официално стартирахме снимките на "Рокля" в Прага на 9 ноември 2023 г. Срещнахме се заедно в Nízkoprahovém denní centrum NADĚJE, където снимките продължиха до 14 ноември 2023 г. 

WhatsApp Изображение 2023-11-10 в 12.08.07 (1)
WhatsApp Изображение 2023-11-10 в 12.08.07
d79ba1bd-b78f-474c-8928-502dbb1db6af
d302eef5-3db8-4817-a226-8fe5bdec7304
c8f2a9f4-e4e9-4d5d-84e6-3ab65b6de91f
44355d53-1ae8-46fe-84ba-a46f29c6a675
520cbeba-cdd6-43f1-a9b7-6ebd0b824de7
070e3752-d7bd-48ed-b112-e8bae53f4a8e

Този проект се подкрепя от Европейската комисия в рамките на програмата "Еразъм+" в сектора на училищното образование. Съдържанието на този документ отразява възгледите на автора и Европейската комисия не носи отговорност за тях.

© 2023 

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

E10290396 - EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Словашка република, OID E10290396, координатор

E10314286 - Община Лукачовце, Словашка република, партньорска организация

E10290401 - POTEX s.r.o., Чешка република, OID E10290401, партньорска организация

E10328745 - Организация с нестопанска цел RECYKLOHRY, Словашка република, партньорска организация

E10331220 - Евротекс ЕООД (Част от TexCycle Group), Република България, партньорска организация