EDU WASTE

Projekt financovaný cez Erasmus+

Projekt financovaný cez Erasmus+

Obsah pre školy

Vitajte!

Milé riaditeľky/ milí riaditelia, koordinátorky a koordinátori environmentálnej výchovy.

Platforma eduwasteonline.com, Vám okrem iného ponúka aj hlbšie priblíženie témy textilu, jeho ďalšej využiteľnosti, zberu a recyklácie.