Predstavujeme trailer k filmu ,,Šaty“

SPRÁVY Predstavujeme trailer k filmu ,,Šaty” ZVEREJNENÉ 22.10.2023 https://eduwasteonline.com/wp-content/uploads/2023/11/TRAILER_SATY_1.mp4 V krátkom dokumente ,,O čom si šepkajú šaty“ sme sa dozvedeli čoho sa obnosené odevy najviac boja…, že skončia na smetisku alebo v ohnivom pažeráku spalovní. Ale… pozrime sa na problém z iného uhľa a skúmajme odpoveď na otázku, na čo sa šaty tešia? 

Ahoj svet!

SPRÁVY Ahoj svet! ZVEREJNENÉ 19.09.2023 Cieľom projektu je vybudovať partnerstvo medzi organizáciami zaoberajúcimi sa životným prostredím a efektívnym zlepšením aktivít v boji proti klimatickej zmene, ktoré budú zamerané na problematiku textilného odpadu ako jeden z faktorov zhoršovania životného prostredia. Cieľ spočíva v poukázaní rýchlej módy ako negatívneho prvku, ktorý svojou aktivitou zhoršuje životné prostredie a prispieva […]