EDU WASTE

Проект, финансиран по програма Еразъм+

Проект, финансиран по програма Еразъм+

Проект, финансиран по програма Еразъм+

3b4d1e83-9be1-4eb0-9bf5-0b0c9b6a6c8d
3ca9f034-2797-4647-98a7-1a3789510254
12ee82b5-3aa4-44c8-8078-93cd3fa47043
bd75a946-4688-4aec-9102-64543ba724b2
e69c1112-c385-44ae-9e97-27d0909d0fea
eab61a2e-d27e-4780-8f74-72af038307b2
IMG_8759
IMG_8760
IMG_8762
20230417_082233
20230417_082644
20230421_090204
20230621_081700
20230622_081351
20230526_082707

Този проект се подкрепя от Европейската комисия в рамките на програмата "Еразъм+" в сектора на училищното образование. Съдържанието на този документ отразява възгледите на автора и Европейската комисия не носи отговорност за тях.

© 2023 

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

E10290396 - EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Словашка република, OID E10290396, координатор

E10314286 - Община Лукачовце, Словашка република, партньорска организация

E10290401 - POTEX s.r.o., Чешка република, OID E10290401, партньорска организация

E10328745 - Организация с нестопанска цел RECYKLOHRY, Словашка република, партньорска организация

E10331220 - Евротекс ЕООД (Част от TexCycle Group), Република България, партньорска организация